top of page

מאי בסימן מגילת העצמאות

בוקר טוב לכולם.. את חודש מאי אנחנו פותחים בחג הפועלים הבינלאומי, יום שלעצמו מסמל ערכים של שוויון וזכויות הפרט והינו בעל חשיבות יוצאת דופן. בה' באייר, 14 למאי 1948 נוסדה מגילת ישראל. בהכרזת העצמאות נקראה ונחתמה מגילת העצמאות. בשל כך נקדיש את הטור של חודש מאי לנושא מגילת העצמאות. כמו תמיד, כל בוקר נדון ונרחיב על אירועי היום בקבוצת הפייסבוק של צעירי ר"ג גבעתיים.


אז מהי מגילת העצמאות? מגילת העצמאות הינה המסמך המכריז על הקמת מדינת ישראל. את המגילה הקריא ראש הממשלה הראשון, דוד בן גוריון בטקס הכרזת העצמאות, בבית דיזינגוף בתל אביב, ביום שישי ה' באייר תש"ח, 14 למאי 1948 בשעה 16:00 אחר הצהרים, שמונה שעות לפני סיומו של המנדט הבריטי על ארץ ישראל.מגילת העצמאות כוללת חמישה חלקים, החלק הראשון מהווה סקירה היסטורית ועוסק בזכות ההיסטורית של העם היהודי על ארץ ישראל. החלק השני עוסק בהכרזה על המדינה, החלק השלישי מציג את עקרונותיה של המדינה, החלק הרביעי מהווה הצהרת כוונות והחלק החמישי מכיל חתימות. הסקירה ההיסטורית מפרטת את זכותו ההיסטורי של העם היהודי על ארץ ישראל עוד מימי התנ"ך, תקופת הגלות , התנועה הציונית ולבסוף השואה.בחלק השלישי מוצגים בהרחבה עקרונותיה של מדינת ישראל, בין הייתר מדובר על כך שמדינת ישראל תהיה מדינה יהודית ודמוקרטית, תהיה פתוחה לעליה יהודית, פיתוח הארץ לטובת כלל התושבים, שוויון זכויות ללא הבדל עם דת גזע או מין, חופש דת ופולחן ונאמנות לעקרונות האומות המאוחדות. חשוב לשים דגש לשני פרטים מעניינים. הראשון, על אף שמדינת ישראל הגדירה את עצמה כמדינה יהודית, כבר במגילת העצמאות נאמר שיפעלו למען כלל תושבי הארץ, שוויון זכויות ומתן אפשרות לחופש דת ופולחן. הדבר שני, זה שוויון זכויות, מדינת ישראל מהרגע הראשון פעלה למען שוויון זכויות לנשים. נכון הייתה אפליה (ויש עדיין היום), אבל לא בהרבה מדינות, נשים יכלו להצביע מהרגע הראשון ונחשבו שוות בפני החוק. לקריאת הנוסח המלא.


בדרך לכתיבת המגילה היו לא מעט טיוטות ואי הסכמות, אחת מהן הייתה על המילים יהודית ודמוקרטית, שאלה שהעסיקה את המדינה עוד מלפני הקמתה, האם מדינת ישראל היא קודם מדינה יהודית ואז דמוקרטית או ההפך. על המגילה חתמו חברי מועצת העם. עובדה מעניינת הינה ש-25 חברים חתמו במקום, 11 חברים היו נצורים בירושלים (בכל זאת מלחמת העצמאות) ועוד אחד שההיה בארצות הברית בזמן ההכרזה, ולכן הם חתמו מאוחר יותר (אם זה היה היום, היו מארגנים חתימה בזום 😊), עוד עובדה מעניינת שעל אף שהמדינה הצעירה דגלה בשוויון זכויות, על מגילת העצמאות היו חתומות רק שתי נשים, הראשונה גולדה מאיר והשנייה רחל הכהן. מצד שני לדעתי אם ההינו מסתכלים על מדינות אחרות אז ההינו מגלים שהיו אפס נשים, אז בכל זאת התקדמנו..


במשך השנים עלתה לא מעט השאלה מהו מעמדה של מגילת העצמאות, היא חוק? היא מסמך כוונות רשמי? בישראל מעמדה המשפטי של מגילת העצמאות הינו סוגיה מורכבת. במדינת ישראל לא נכתבה חוקה עד היום (זה כבר סיפור אחר) . בשל כך מגילת העצמאות מהווה מסמך המנחה את הרשות השופטת הרשות המחוקקת והרשות המבצעת. למשל חוק השבות נכתב ברוח מגילת העצמאות. לאורך השנים הוויכוח סביב מעמדה המשפטי של מגילת העצמאות שב ועלה. מוזמנים לקרוא על כך בהרחבה.


וכמובן נסיים בהמלצה, ניתן לבקר בבית שבו הוכרזה המדינה, בית דיזינגוף הקרוי גם בית העצמאות. המקום היה בשיפוצים לאחרונה ניתן לקרוא פרטים. ואיך אפשר בלי הקראת המגילה והכרזת העצמאות.


אז היום נגענו קצת במגילת העצמאות, מסמך מרגש בעל משמעויות נרחבות גם בימנו. אז זה הכל להפעם, ניפגש כל בוקר בפינה היומית. הילה.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page