top of page

תקנון מה הלו"ז

תקנון אירועים וקורסים של מה הלו"ז:

 1.  מדיניות הביטולים שלנו היא בהתאם לחוק הגנת הצרכן ותקנותיו. על פי החוק, ניתן לבטל עסקה באמצעות הודעה בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ-7 ימים שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע \ מועד תחילת הקורס.

 2. לאחר ביטול העסקה יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי תוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול ובהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך 5% ממחיר העסקה בתוספת עלויות הסליקה והטיפול של חברת האשראי.

 3. לגבי קורסים, היה ומשתתף יחליט לסיים את השתתפותו בקורס ויודיע על כך לפני תחילת השיעור השלישי (מכל סיבה שהיא), יהיה זכאי לפנים משורת הדין להחזר של 25% מדמי הרישום לקורס.

 4. לעיתים אחד המפגשים בקורס עשוי להידחות בעקבות אילוצים שונים. המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לבצע שינוי בתאריכים, שינוי משך המפגש או בשעת ההתחלה לפי שיקול דעתם. במקרים של ביטולים יתקיימו מפגשי השלמה בסיום הקורס, כלומר הקורס ימשך שבוע נוסף או יותר מעבר לתאריך הסיום המתוכנן. במידה ואחד המשתתפים ייפגע מהחלטה שכזו, עשויים המארגנים על פי רצונם הטוב בלבד ולפנים משורת הדין לפצות כראות עיניהם את הצד שנפגע.

 5. יש להתנהל בצורה הולמת, מכבדת ונעימה באירועים ובקורסים. התנהגות בלתי הולמת מכל סוג, לרבות אלימות פיזית או מילולית עלולה לגרור הרחקה מהאירוע כשסמכות ההחלטה היא בידי מארגני האירוע. אין להחזיק חומרים אסורים או מסוכנים. מאחרים לא בהכרח יורשו להיכנס לאירוע אלא באישור המארגנים בלבד.

 6. לנרשמים שהורחקו או לא הורשו להשתתף באירוע לא תהיה כל טענה כלפי המארגנים במקרה של מניעת כניסה ולא תהיה להם כל זכות החזר כספי ו/או זכות לפיצוי אחר.

 7. משתתפי האירועים מודעים לפומביותם וכי עשויים להתבצע צילומי תקשורת, תעוד ויח"צ. כמו כן, אין ביכולת המארגנים למנוע צילומים על ידי משתתפים ברשות הרבים. באירועי ספיד דייט אנחנו נשתדל לשמור על צנעת הפרט.

 8. המארגנים וצוות ההפקה לא יהיו אחראים כלפי כל משתתף או כל צד ג' בשל נזק כלשהו, לרבות נזק רפואי ו/או פיזי ו/או רגשי ו/או עסקי ו/או למוניטין ו/או נזק עקיף כמו הפסד הכנסה, אשר קשור בהשתתפות באירועים ובקורסים

 9. חלק מהאירועים פתוחים לרכישת כרטיסים על ידי כלל הציבור, ולא בכולם נערך סינון מקדים למשתתפים טרם האירוע, כולל לגבי מצבם האישי והזוגי. מארגני האירוע אינם אחראים כלפי המשתתפים/ות במקרה של התנהגות לא ראויה או בלתי חוקית מצד משתתף אחר.
 10. המארגנים לא יהיו אחראיים לתכנים שמפורסמים או נאמרים באירוע, לרבות עצות או המלצות שיינתנו על ידי מי מהמשתתפים באירוע, לרבות מרצים, מארגנים וצוות האירוע. כל משתתף המסתמך על עצות או המלצות עושה זאת על אחריותו בלבד.
 11. במידה ומשתתף מביא איתו ציוד כלשהו לאחד האירועים , לא תהיה למארגנים שום אחריות לגבי אובדן או נזק לציוד.

תקנון פגישה אישית של שידוכים או ייעוץ בתחום הזוגיות:

 1.  הפגישה תתקיים עם תומר או עם כריס ולא עם שנינו יחד.

 2. ניתן לבטל פגישה עד 48 שעות לפני המועד שנקבעה. 

 3. יש מאגר רחב של מעל ל-5,000 נרשמים ונרשמות. בפגישה חד פעמית אנחנו משתדלים להמליץ על המתאימים והמתאימות בעינינו לפי הנסיון שלנו והיכרותנו עם 2 הצדדים. אנחנו משתדלים לשמור על אמיתות הנתונים ועדכניות המאגר אך יש לקחת בחשבון שייתכן וכמה מהנרשמים במאגר מסתירים מידע מסוים שלא חשפו בפנינו, לרבות שנת הלידה ומצבם המשפחתי והאישי. אין לנו את היכולת לקחת אחריות על אמיתות הפרטים או על התנהלות הצדדים לאחר שהכרנו ביניהם.

 4.  חשוב לציין מראש שאין אנחנו יכולים להבטיח הצלחה מאחר והיא תלויה גם בבחירות של הלקוח מתוך ההצעות שלנו, ויותר מזה, באישור של הצד השני. במסגרת הפגישה אנחנו מציעים ל-2 הצדדים להכיר זה את זו אבל ההחלטה הסופית היא שלהם בלבד. בכל אופן, התשלום הוא עבור הפגישה והזמן והמאמצים שהושקעו במסגרתה והוא אינו תלוי בהצלחת התהליך.

 5. עצות או המלצות שיינתנו ניתנות על פי מיטב הנסיון והידע שלנו. שימוש במידע שניתן, בעצות או בהמלצות שניתנו, ייעשו על דעתו של הלקוח בלבד ובאחריותו הבלעדית.

Credit Card Purchase

אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הערה או שאלה, ניתן לפנות אלינו באמצעות המייל saderli2010@gmail.com.

bottom of page